Centrala riscului de credite

Ce stim despre Centrala riscului de Credit? Ce este aceasta institutie?

CRC-ul sau Centrala Riscului de Credit este o institutie ce functioneaza sub administrarea BNR. Aceasta institutie aduna informatii despre debitorii persoane fizice si juridice, detalii despre creditele contractate si eventualele restante.

Raportarile legate de persoanele fizice se fac in momentul in care datoria este mai mare de 20.000 de lei, pentru o perioada mai mare de 30 de zile.

Catre CRC nu sunt raportate doar restantele si alte fraude, de genul date furnizate incomplet ori eronat, fraude cu carduri produse de posesorii acestora, si orice alt tip de frauda de natura financiara ce a adus un prejudiciu societatii financiare.

Daca vrei sa afli cum esti caracterizat de catre CRC, poti sa soliciti in mod gratuit informatia, insa, este nevoie de o cerere scrisa, datata si semnata pe adresa acestei institutii. Alaturi de cererea semnata trebuie sa atasati o copie dupa buletin sau o copie dupa certificatul de inregisreare in cazul persoanelor juridice, pe adresa CRC, Str. Lipscani nr. 25, cod 030031, sector 3, Bucuresti.

Centrala Riscului de Credit (CRC)

Prezentare

Centrala Riscului de Credit – CRC (fosta Centrala Riscurilor Bancare) reprezinta o structura specializata în colectarea, stocarea si centralizarea informatiilor privind expunerea fiecarei persoane declarante (institutie de credit, institutie financiara nebancara înscrisa în Registrul special, institutie de plata care înregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare sau institutie emitenta de moneda electronica care înregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare) din România fata de acei debitori care au beneficiat de credite si/sau angajamente al caror nivel cumulat depaseste suma limita de raportare (20.000 lei), precum si a informatiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de catre posesori.

Baza de date a CRC este organizata în patru fisiere:

Fisierul central al creditelor (FCC) contine informatii de risc de credit raportate de persoanele declarante si este actualizat lunar;

Fisierul creditelor restante (FCR) contine informatii de risc de credit referitoare la abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimii sapte ani si este alimentat lunar de Fisierul central al creditelor;

Fisierul grupuri (FG) contine informatii despre grupurile de persoane fizice si/sau juridice care reprezinta un grup de clienti aflati în legatura/un singur debitor si este alimentat lunar de Fisierul central al creditelor;

Fisierul fraudelor cu carduri (FFC) contine informatii despre fraudele cu carduri produse de catre posesori raportate de persoanele declarante si este actualizat on-line.

Utilizatorii informatiilor existente în baza de date a CRC sunt persoanele declarante si Banca Nationala a României.

Schimbul de informatii de risc de credit se realizeaza electronic prin Reteaua de Comunicatii Interbancara.

Raportarile efectuate de persoanele declarante contin urmatoarele informatii:

Datele de identificare a debitorilor fata de care persoana declaranta înregistreaza o expunere mai mare sau egala cu limita de raportare (20.000 lei);
Informatii privind fiecare din creditele si angajamentele de care debitorul beneficiaza: tipul creditului, termenul de acordare, tipul garantiei si valoarea acesteia, serviciul datoriei, data acordarii si data scadentei, valuta în care s-a acordat creditul, suma acordata, suma datorata utilizata si suma datorata neutilizata la momentul raportarii, suma restanta, credit/angajament luat împreuna cu alti debitori, stare credit, clasa de rating, probabilitatea de nerambursare;
Informatii privind grupurile de persoane fizice si/sau juridice care reprezinta un grup de clienti aflati în legatura/un singur debitor: denumire grup, cod grup, componenta grup si evidentierea debitorilor care au credite împreuna cu alti debitori din grup;
Informatii privind fraudele cu carduri comise de posesori: date identificare posesor card, tip card, valuta, data constatarii fraudei, suma fraudata.

Difuzarea informatiilor de CRC catre persoanele declarante se face în doua moduri:

Rapoarte lunare care cuprind informatii privind toti debitorii pe care persoana declaranta i-a raportat în luna respectiva. Pentru fiecare debitor raportat, raportul lunar contine toate informatiile disponibile la CRC referitoare la creditele si angajamentele de care acesta a beneficiat de la toate persoanele declarante, fara a se preciza identitatea institutiei creditoare (situatia riscului global);
Ca raspuns la interogarile (cereri de consultare) on-line în cazul carora persoanele declarante pot solicita doua tipuri de informatii: situatia riscului global si situatia creditelor restante (pe o perioada de sapte ani).

Sursa: bnro.ro

(Visited 333 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Info GDRP | Termeni și condiții | Politica de confidențialitate | Politica cookies